001 Talas evi islamiyet dersleri/çalışmasından | İçerik mushaf-ı şerif/Osman mushafı